כח העין לצרה ולרווחה - מאמר לפרשת בלק

החיבור המופלא שבין העין והמח המתמקדים כאחד יחד מכח רצונו של הלב המוביל את העין למטרותיו הם פלא למתבונן