מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | מכירת עיתונים שנותרו בידי המחלק