מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | מתוך גליון 'תבונות' | חולה שנפטר בפסח ומכרו אחרים את חמצו