מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | פרש ממשרתו לפני תום לימוד ההפטרה