מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | המלמד פוטר אך הנהלת הת"ת מסרבת להתנתק