מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | סחר באתרוגים בניגוד להוראות הבעלים