מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | משפחה 'שזכתה' לעונג יום טוב שלא כהלכתו