מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | על עסקי שכנים - תשלומים על תיקון צנרת