מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | עזב עבודה על סמך סיכום עבודה אחרת