מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | שואל שמסר צ'יק פקדון לגמ"ח