מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | המתווך הראשון - קוים לדמותו ופועלו