מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | סיכם לקבל מצות בשכרו וחזר בו