מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | שאל חפץ לצורך מצוה ונאנס