מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | המשכורת 'הצטמקה' בדרך להמרת מט"ח