מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א | טכנאי 'שתיקן' טלפון שנשבר בידיו