מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א - המשלוח אולי בוצע - המשקאות לא הגיעו