מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | סוכן שמכר כרטיסי זכרון והוחלף התקן