מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | אירוח בישיבה על מקומו של בחור שנוסע לאומן