מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | שכר רכב לזמן קצר ונשרף המנוע