מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | שיפץ והוריד את ערכה של דירת השכנים