מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | ביטול רכישה לאחר שהזמין ושילם בצ'יק