מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | סופגניות שהוזמנו ולא נמכרו