מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | ריהוט הדירה נתפס בנרות חנוכה ונשרף