מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | יורשים שדרשו לקבל את הצדקה בחזרה