מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | שוכר שלא נעל והפרצה קראה לגנב