מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | נזק שאירע בשל רשלנות בשימוש במדפים