מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | אגף חדש לישיבה העלה חששות בקרב השכנים