מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | על מה רשאים רוב השכנים להחליט