מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | התערבות למטרה טובה - כהלכה