מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | שיפוץ הבנין בלי תיאום עם השכנים