מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | תביעה מערבים זמן רב לאחר מועד הפרעון