מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | מצא שטר חוב בכתב יד הלוה עם חתימת ערב