מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | עיכוב שכר שכיר לתשלום אחר שנקבע מראש למחר