מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | קנס בגלל קבלן שהשליך פסולת שלא כחוק