מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | התיווך הושלם אך העסקה בוטלה