מכתלי בית הדין - משלחנו של הגאון רבי מנחם פומרנץ שליט"א | אוצר היין הישן נושן – ועני המהפך בחררה