מסרים לחיזוק בענייני השעה - לימוד ספרי צדיקים מטהר את האויר