מסרים לחיזוק בענייני השעה - מסר לפסח - בבית אלוקים נהלך ברגש