מסרים לחיזוק בענייני השעה - חומר האיסור להכניס את עצמו לסכנה

[[ןידאו]]