לראשונה! ספריות 'עוז והדר' הוצבו במקומות מרכזיים

ארונות עץ מפוארים בהם מיטב ספרי 'עוז והדר' הוצבו לאחרונה במקומות ציבוריים * בין היתר הוצבו הספריות המפוארות בבתי מלון, בתי חולים ורשתות שיווק * מנכ"ל 'עוז והדר' הרב חנוך דרנגר: "זהו חלק מחזון 'עוז והדר' להנגיש את הלימוד לכל יהודי, בכל מקום". 

הפרויקט הייחודי הושק במהלך החודשים האחרונים יחד עם התובנה שאין כספרי 'עוז והדר', המודפסים ברוב פאר והדר להרחיב דעתו של הלומד דווקא בזמן שהותו מחוץ לבית. הספרייה המרשימה והמהודרת כוללת בתוכה מגוון ספרים רחב. לומדי הדף היומי ימצאו שם את מהדורות 'מתיבתא' השונות; לצידם מופיעים כרכי המשנה ברורה במהדורה המפוארת עם ניקוד מלא; סמוך להם קבוע מקומם של כרכי משנה ברורה המבואר; וגם מקומם של חומשי עוז והדר, ומקראות גדולות עוז והדר ומקראות עוז והדר המבואר - לא נפקד. כן ימצא בו הלומד את פירושי הראשונים על התורה, כחומש רש"י המבואר, חומש רמב"ן המבואר, חומש ספורנו המבואר ועוד, ומי יוכל לשער את התענוג העילאי של לימוד אור החיים הקדוש בכל ימות השבוע ובמיוחד בלילות שב"ק, וכאשר הלימוד הזה נעשה באמצעות החיבורים הנפלאים'מאורי אור' ו'מאורי החיים'אשר מקום מכובד שמור להם בספריית 'עוז והדר', הרי שמדובר בעונג רוחני שאין למעלה הימנו.   אורחים רבים שנהנו ושבעו עונג מספריות 'עוז והדר' משיחים בתחושת רוממות על המהפכה שחוו, כשהנופש הפך בעצם לנופש רוחני המנוצל להתרוממות וניצול הזמן, ולא חלילה לבילוי ריקני של הזמן. כחלק מהחזון של הנגשת הלימוד הוחלט על הצבת הארונות המפוארים אף בבתי הכנסת הסמוכים לרשת המזון 'אושר עד'. כך,בשבעת סניפי הרשת מנצלים מידי יום העובדים והקונים את הזמן הפנוי ללימוד. מקום נוסף אליו מתנקזים לומדים רבים הינם בבתי הכנסת שבבתי החולים שם ניתן לראות  אברכים ובעלי בתים יושבים והוגים בתורה בבתי הכנסת שבבתי החולים, זאת לאור הזמן הרב בו לעיתים נאלצים לשהות במתחם בית החולים. הארונות הוצבו בבתי הכנסת של בתי החולים 'שערי צדק' בירושלים ו'מעייני הישועה' בבני ברק כשהלומדים מברכים על היוזמה. בנוסף לכך הוצבו ארונות עץ ובו ספרי קודש בבתי הכנסת במגוון בתי מלון ברחבי הארץ, כשהמטרה היא להקל על הלומדים ולהעניק להם את הכלים המהודרים ביותר ללימוד אף בעתות מנוחה. מנכ"ל 'עוז והדר' הרב חנוך דרנגר: "החזון של מכון עוז והדר הוא להקל על הלומדים את השיעור, ולהעניק להם את הכלים הטובים ביותר להבנת הלימוד. כחלק מחזון זה החלטנו להציב ארונות ספרים מלאים בספרי המכון ובהם גמרות, חומשים ומשניות במקומות ציבוריים שמעתה ניתן יהיה ללמוד בהם בבהירות".