Editions Of The Metivta

 • Talmud Bavli Metivta

  Big

  Volumes: 135 Cover: Hard Cover
  Item#: 141100
  Price: 14,000 View sample file

  במהדורה זו מופיעים המדורים: * ביאורי הפשט * ילקוט ביאורים * ביאורי רש"י * ביאורי התוספות * אוצר עיונים * אליבא דהלכתא * פניני הלכה * תמצית הדף * כפתור ופרח * ​הסדרה כוללת 135 כרכים

 • Talmud Bavli Metivta

  Pninim

  Volumes: 135 Cover: Hard Cover
  Item#: 142100
  Price: 10,300 View sample file
  במהדורה זו מופיעים המדורים:  * ביאורי הפשט * ילקוט ביאורים *  ביאורי רש"י * ביאורי התוספות * אוצר עיונים * אליבא דהלכתא * פניני הלכה * תמצית הדף * כפתור ופרח
 • Metivta Biurey Hagmara

  Pninim

  Volumes: 3 Cover: Hard Cover
  Dimensions: 26x18.5 cm Item#: 162100
  View sample file

  מהדורת חדשנית של גמרת 'מתיבתא', עם מדור ביאורי הגמרא והמדור המבוקש 'שינון התלמוד' בלבד.

  הסדרה אמורה לכלול 75 כרכים, לעת עתה יצא לאור מסכת פסחים