ABIR YAAKOV

תורותיו של הרב המקובל האלוקי רבי יעקב אביחצירא זי"ע

במלאכה הכבירה על כל ספרי מרן 'אביר יעקב', הוגהו כל החיבורים הקדושים אחד לאחד, בנפה אחר נפה, הקטעים חולקו לפי צורך ההבנה, ועליהם נוספו מדורי ביאור נפלאים, המבארים כל ענין וענין מיסודו ועד תומו. מדורי הביאור חולקו לשניים: מדור ביאור קצר - הסמוך ונלווה לומד תוך כדי לימוד, לבאר בקצרה את הביאור הפשוט והנצרך בשטף הקריאה. ולצידו מדור ביאור נרחב – המביא בארוכה את המדרשים והמקורות השונים הנוגעים בדברי רבינו, ואת הסובב לדבריו, על מנת להעשיר את ידיעות הלומד ולהשביח את הבנתו. read more

 • ?

  Volumes: 3 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 531160
  Price: 180
 • ELEF BINA

  תורה חכמה ומוסר ע"פ אלפא ביתא

  Volumes: 1 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 531102
  Price: 60

  חיבור 'אלף בינה' טומן בחובו דרושים נפלאים על סדר כ"ב אותיות התורה. ובו נדרשים כל פסוקי מזמור קי"ט שבספר תהילים, מהם הוא מוציא מוסר השכל ולקחם של עניני המוסר. לאחריו הוא מבאר את המזמורים: כ"ה, ל"ד, קי"א וקי"ב. read more

 • DORESH TOV

  דרושים למועדים ולנפטרים

  Volumes: 1 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 531104
  Price: 60

  דֹּרֵשׁ טוֹב לְעַמּוֹ וְדֹבֵר שָׁלוֹם לְכָל זַרְעוֹ

  (אסתר י ג)

  החיבור 'דורש טוב' מחולק לשני חלקים: א. מקבץ דרושי אגדה על ימים טובים [שבת זכור, שבת הגדול, וחמשה דרושים על חג מתן תורתנו].  ב. דרושים לנפטרים, שהיה אומר רבינו בעת אבלו או במהלך הלוויות בעיר, הדרושים עוסקים בעניני מיתה ופטירתם של צדיקי עליון, עשרה דרושים, שאת חלקם אמר רבינו במספד קבורה. read more

 • HAGADA SHEL PESACH Bigdey Hasrad

  Volumes: 1 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 531116
  Price: 60

  אֶת בִּגְדֵי הַשְּׂרָד לְשָׁרֵת בַּקֹּדֶשׁ וגו'

  (שמות לה יט)

  ביאורים נרחבים ורמזים נוראים טמונים ומדויקים בדברי מחבר ה'הגדה'. בתוך 'בגדי השרד' הטמין רבינו זי"ע הרבה מיסודות הדת, וכיסה אותם מעין כל רואה, הנהגות קדושות ולקחי מוסר, כולם שזורים עם דברי רמז ודרוש, ומיוסדים על יתדות המקראות ועל דרשות חז"ל, על רמזי גימטריאות ומילוי האותיות. read more

 • Yoru Mishpatecha Leyaakov

  שאלות ותשובות על השו"ע

  Volumes: 2 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 5311050
  Price: 120

  יוֹרוּ מִשְׁפָּטֶיךָ לְיַעֲקֹב וְתוֹרָתְךָ לְיִשְׂרָאֵל וגו'

  (דברים לג י)

  מתוך תשובותיו הרבות שהיה רבינו זי"ע משיב להורות הלכה בישראל, מצויות סדורות מאה ארבעים וחמש מהן בספר 'יורו משפטיך ליעקב'. כל אלו היו חלק מתוך אותה מסכת של הנהגה ודיינות עת היה רבינו זי"ע יושב על מדין להכריע במשפטי הקהל, ולבצוע את הדין בין איש לחבירו ובין איש לאשתו, להשכין שלום ואמת, צדק ומשפט. הורה בזה רבינו זי"ע את המשפט ליעקב ולקהילות ישראל.

 • LEVONA ZAKA

  חידושים על הש"ס לפי סדר התורה

  Volumes: 1 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 531103
  Price: 60

  וְנָתַתָּ עַל הַמַּעֲרֶכֶת לְבֹנָה זַכָּה וְהָיְתָה

  לַלֶּחֶם לְאַזְכָּרָה אִשֶּׁה לַה' (ויקרא כד ז)         

  בו מאריך רבינו זי"ע לבאר את סוגיות הש"ס העוסקות במעשי האבות ובפסוקי התורה. החיבור 'לבונה זכה' נוסד על פי סדר הפרשיות, ובו סדורים דרושים ומאמרים לבאר את המובא בתלמוד בבלי ובפירושי הראשונים [רש"י, תוספות ודעימייהו] על הפסוקים, בהם הרבה נידונים המדברים בדברי התורה ובמאורעות שבה, בדיני הפרשיות ובמצוותיהן. בכולן יביא את המקורות מהש"ס ומהראשונים, וידייק בדבריהם עד שיבוא בחכמה ובהשכל לדרך הישר, האמת והרצוי.

 • MACHSOF HALAVAN

  Volumes: 5 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 5311100
  Price: 300

  וַיִּקַּח לוֹ יַעֲקֹב מַקַּל לִבְנֶה לַח וְלוּז וְעַרְמוֹן וַיְפַצֵּל בָּהֵן פְּצָלוֹת

  לְבָנוֹת מַחְשֹׂף הַלָּבָן אֲשֶׁר עַל הַמַּקְלוֹת (בראשית ל לז)

  סודות עליונים ורזים טמירים נקבצו ובאו בחיבור 'מחשוף הלבן' על שני חלקיו, דרושים בפסוקי התורה ומדויקים להפליא בין תיבותיה. בו מובאים עניני קבלה רבים ומטמונים בתכונות המידות, כשהם שזורים באמיתותה של תורה, ואדניהם – הם המקראות.

 • Machsof Halavan Habahir

  Volumes: 5 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 531800
  Price: 200

  החיבור הקדוש "מחשוף הלבן" עם פירוש "הבהיר"

  מוגה, מנוקד, מפוסק ומבואר עם ביאור משולב ורהוט, לביאור דברי מרן אביר יעקב זיע"א.

  מעטר בהוד ובפאר את דברי המחבר, לתועלת הלומדים, להבנה טובה ונכונה.

  בנוסף, יש חלוקת קטעים וסידור מאמרים, על מנת להשביח את ההבנה והבהירות בדברי רבינו המחבר

 • Mawagley Tzedek

  Volumes: 2 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 5311190
  Price: 120

  נַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ

  (תהלים כג ג) 

  פרפראות של חכמה סדורים וערוכים בחיבור 'מעגלי צדק', מיוסדים גם הם על אדני האותיות, ובכללם נדרשים גם פסוקים אחרים על סדר כ"ב אותיות התורה. פנים הדברים מורה על חקר מידות האדם ודרכי תחבולות העבודה, לכבוש את היצר ולהכניעו לעבודת המלך. בירור המצוות וכוונותיהם, ואם אין אתה יודע מתן שכרם – פנימיות מהותם אתה יודע. ב'מעגלות' החיבור הזה ימצאו ה'צדק' והישר בדרכי ביאור ונועם שפה, נשענים המה – כדרכו - על מדרשי חז"ל והמקראות.

 • PITUCHEY CHOTAM

  Volumes: 3 Hard Cover - Ski
  Dimensions: 16.5x24.5 cm Item#: 531150
  Price: 180

  וַיַּעֲשׂוּ אֶת צִיץ נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ זָהָב טָהוֹר וַיִּכְתְּבוּ עָלָיו

  מִכְתַּב פִּתּוּחֵי חוֹתָם קֹדֶשׁ לַה' (שמות לט ל)

  מיוסד על פסוקי התורה ורמזיהם, והכולל מאמרים ודרושים בעניני המוסר ולקח לעבודת השי"ת, מעורר על הדברים הצריכים חיזוק ומשים את ליבו של האדם לנחיצות תיקוני המידות. כל דבריו בו מתובלים בפסוקים ונרמזים בו ככפתור ופרח, במתיקות הלשון ובשפה נעימה.