מבצע אור החיים לרגל שבוע הספר

הסט המושלם של אור החיים המבואר עוז והדר באריזה חדשה ומהודרת במחיר חסר תקדים בנוסף, יקבלו הרוכשים, ללא עלות, את הספר "באור החיים" שבו גוללה מסכת חייו רבת ההוד של רבינו האור הקדוש זי"ע לרגל שבוע הספר התורני ועם התקרב יומא דהילולא של רבינו האור החיים הקדוש זי"ע, יוצאים במבצע היסטורי חסר תקדים, במסגרתו יוכלו לרכוש את הסט המושלם והמהודר "אור החיים המבואר עוז והדר", המכיל כעשרה כרכים באריזה מפוארת ומהודרת, או את המהדורה המוקטנת המכילה כ - 50 חוברות לפי סדר הפרשיות, בהנחה מפליגה ובמחיר מוזל במיוחד שלא יחזור. בנוסף להנחה המפליגה יקבלו הרוכשים, ללא עלות נוספת, את הספר "תולדות אור החיים" בו גוללה בארוכה מסכת חייו רבת ההוד של רבינו חיים בן עטר זי"ע. 

"נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים" - דיבורי קודש מופלאים אלו בהם פותח רבינו חיים בן עטר את ספרו הקדוש "אור החיים" על התורה, מהווים כעין צוהר ופתח לאמוני עם סגולה להשיג במידת מה את שגב קדושתו ורום עומקו של האי ספרא עילאה, ומעבירים רטט של יראה ודביקות עילאית בלב כל בעל נפש ובר לבב. חן רוחני מרומם ועילאי נסוך על הספה"ק אור החיים, והלימוד בו הינו עונג הרוחות ועדן הנפשות.  

רבבות אלפי יהודים מכלל החוגים והעדות, בכל קצוות תבל, המבקשים ליאור מאור החיים ולהפיק נוגה מזיו אורו הבהיר, לומדים והוגים בו. אולם חרף ריבוי הלומדים הורגש צורך בחיבור שייטיב לבאר את דברי האור החיים לסקל מעקשות ולסלול דרך ברורה ובהירה בדבריו הקדושים, שהרי אינו דומה לימוד שטחי ללימוד מעמיק ויסודי.  

ממלכת התורה 'עוז והדר' בנשיאותו של הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, נטלה על עצמה להרוות נפשות המשתוקקים ליאור באור החיים, ומלאכת הקודש הוטלה על כתפיו הרחבות של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ריש מתיבתא 'עוז והדר' שביד אמן השכיל לחבר ביאור רהוט על דברי האור החיים הקדוש. הביאור מתחלק לשני ראשים אשר יחדיו כאחד יהיו תמים. האחד מדור 'מאורי אור' המבאר בטוב טעם ובשפה בהירה וקולחת את דברי האור החיים, ועליו חונה מדור 'מאורי החיים' בו נפתחו מקורות לדברי רבינו האור החיים ונוספו ציצים ופרחים, מדרשים ואגדות שיש בהם כדי להרחיב את דעתו של הקורא, ולהעשיר את אוצרותיו. בעמל של שנים הושלמה מלאכת הביאור על כל חמישה חומשי תורה, והספר 'אור החיים המבואר' קנה לעצמו שביתה בכותל המזרח של לומדי האור החיים הקדוש, החל מיהודים המקפידים ללמוד מידי שבוע את כל האוה"ח ועד למגידי שיעורים באור החיים הנעזרים רבות בביאור המיוחד. הספר מופיע בשתי מהדורות. המהדורה הגדולה בעשרה כרכים, ומהדורה מוקטנת בחוברות, חוברת לכל פרשה. גם במהדורה זו הודפסו על החומש תרגום אונקלוס ורש"י, כדי שהלומדים יוכלו להשוות את דברי האו"ח עם פרש"י.

לרגל יומא דהילולא שיחול בעוד פחות משלושה שבועות יוצאים בממלכת התורה 'עוז והדר' במבצע ייחודי, שיוכלו לרכוש את הסט המושלם בהנחה מפליגה ובמחיר שלא יחזור. מחירה של המהדורה הגדולה על עשרת כרכיה יעמוד על סך 449 ₪ בלבד במקום המחיר הרגיל 600 ₪, ואילו המהדורה המוקטנת על 50 חוברותיה תימכר במחיר מיוחד ומוזל של 259 ₪ בלבד.