ריש מתיבתא 'עוז והדר' הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א בשיחה עם 'המודיע'

לכבוד השלמת חיבור 'אור החיים המבואר' עם ביאור 'מאורי אור' וילקוט 'מאורי החיים'.