אלפי סידורים וחומשים מבית 'עוז והדר' חולקו לרבבות המתפללים באומן