הדים נרחבים לספר החדש 'הליכות המועדים' - ארבעת המינים