ספרי עוז והדר הוצבו במרפאות כללית

עיתון המודיע - 5.11.14
עיתון המבשר - 7.11.14
עיתון שעה  טובה - 6.11.14 
עיתון בקהילה - 6.11.14 
עיתון יום ליום - 6.11.14