הלב שלך צמא לזה - המעלה העליונה - פסח. גליון מפתיע בהיקפו ומרתק בתוכנו, הפותח את כל נימי הלב לפסח שכולו ניגון