חדש בסדרת ספרי רבי דוד אביחצירא זיע"א המבוארים

יצא לאור חלק א' מסדרת הספרים 'פתח האהל' לרבי דוד אביחצירא זיע"א. להשיג כאן או במקוד ההזמנות 1800225566