ספר 'הליכות המועדים' על הלכות ארבעת המינים בהוצאת 'ממלכת התורה – עוז והדר'

פתגם עתיק קובע כי תמונה אחת שווה אלף מילים. על אחת כמה וכמה כשמדובר בסדרת תמונות מרשימה ומפוארת, הנותנת מענה במקום שאפילו אלפי מילים אינם יכולים לפרש ולהסביר.

אם תרצו, זהו סוד קסמו של הספר החדש 'הליכות המועדים' על הלכות ארבעה מינים, מבית היוצר הגדול של 'ממלכת התורה – עוז והדר'העומדת תחת נשיאותו של מורינו הגה"צ רבי יהושע לייפער שליט"א, שיצא לאור בשנה זו וכבר זכה לתגובות נלהבות הודות לשילוב המיוחד שבקרבו: פסקי הלכה ברורים, ערוכים בשפה ברורה וקולחת, בליווי תמונות נאות ומרהיבות עין, המראות וממחישות ללומד את ההלכה על בוריה.

הלכות ארבעה מינים הם הלכות מעשיות הנצרכות לכל אחד ואחד מישראל בבואו לקיים את מצות חג הסוכות. יתירה על זאת, ישראל קדושים רגילים להדר במצוה זו וטורחים בעצמם לתור ולחפש בחנויות ובשווקים אחר ארבעת המינים המהודרים ביותר. אלא שפעמים רבות אין אדם מהשורה יודע מה הם ההלכות הבסיסיות הקיימות במצוה זו ומה הם הידורי המצוה, כשעיקר הבעיה מצויה בכך שהפרקטיקה להבנת מכלול הדינים וההלכות מצויה בראיה בפועל של האתרוגים והלולבים על כל סוגי צמיחתם וברייתם, ועל כל אופני המומים והפסולים שיכולים להתרחש בהם, והלומד המצוי בבית המדרש אינו יכול להגיע לידי כך.

כמיטב מסורת 'ממלכת התורה – עוז והדר' להביא את דבר ה' זו הלכה אל רבבות אלפי ישראל, יצא לאור זה עתה הספר החדש 'הליכות המועדים' על הלכות ארבעת המינים, פרי עטו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש 'מתיבתא – עוז והדר', אשר הפליא לעשות בקולמוסו הברוך וסיכם בבהירות את כל ההלכות הנצרכות, כשבד בבד צורפו להלכות אף תמונות המפרשות ללומד את הכוונה המדויקת בכל הלכה והלכה.

התועלת שבתמונות אלו, המלוות את פסקי ההלכה, היא עצומה: מדובר בפירוש חי וברור במיוחד המחדד את המסר ההלכתי בצורה שאין בדומה לה. הלומד יורד לעומק ההלכה ומשכיל להבין את ההגדרה המדוייקת של מגוון האפשרויות הכשרות, או לחילופין – הפסולות, בארבעת המינים.

יחד עם כל זאת ניתן בספר זה 'מדריך מעשי'. מדריך זה מהווה את הא"ב הבסיסי אותו צריך קונה ארבעת המינים הפוטנציאלי לדעת בבואו לרכוש את ארבעת המינים. למעשה, השימוש במדריך זה דומה כאילו מורה הוראה מלווה את הקונה אל החנות ומסייע בידו לבחור את ארבעת המינים בכשרות מיטבית.

רבנים ויושבי על מדין הפליאו את מידת הדייקנות והאחריות ההלכתית המאפיינת את ספר זה, שנופה בנפה אחר נפה ועבר בכור הביקורת של פוסקי הדור, כשלדעתם יכול הספר להגיע לתועלת מרובה הן לאברכים ובחורי הישיבות, לומדי הלכות חג בחג, והן למורי הוראה בישראל אשר עד כה לא ראו בעיניהם את האופנים השונים והייחודיים שיכולים להמצא בארבעת המינים.

על כריכת הספר ניתן למצוא היבט נוסף למעלת התמונות אצל ארבעת המינים במיוחד, שהרי כבר כתב רבינו בעל ספר החינוך כי ידוע מצד הטבע שארבעת המינים הם משמחי לב רואיהם. כך שבבואה של שמחה זו מגיעה גם בתמונות אלו של ארבעת המינים שכל מטרתם היא בירור פקודי ה' ישרים משמחי הלב.

לבל יחסר המזג נוספו בספר זה מדרשי ואגדות חז"ל בענייני ארבעת המינים ואף תפילות שתקנו גדולי הדורות, כשהכל נקבץ ובא אל תוך הספר הערוך בטוב טעם ודעת, תורה מפוארת בכלי מפואר, בסדר נאה מעשה ידי אומן, כשספר זה מהווה חלק ראשון מתוך סדרה ענפה שתקיף בעז"ה את כל ההלכות המצויות ותגישם כשולחן הערוך לפני כל דורש ומבקש.

 

להשיג כאן או במוקד המכירות 1-800-22-55-66